Regulamin „Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności treningowych i dietetyki sportowej w latach 2017/2018” organizowanego przez czasopismo „Body Challenge”

/uploads/media/default/0001/03/thumb_2189_default_full.jpeg

 

1.Wydawcą czasopisma Body Challenge i organizatorem Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności trenerskich i dietetyki sportowej w latach 2017/2018’’ zwanego dalej Programem jest:

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13,

60-595 Poznań

KRS nr 0000037307 VIII Wydział KRS, Poznań

NIP 781-15-51-223

Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

2. Postanowienia ogólne:

 • – Regulamin "Ogólnopolskiego programu doskonalenia praktycznych umiejętności treningowych i dietetyki sportowej w latach 2017/2018” obejmuje roczną prenumeratę czasopisma Body Challenge (rozliczenie roczne – 6 numerów w roku),
 •  Program oparty jest o zadania testowe – pytania odnoszące się do treści opublikowanych na łamach czasopisma. Pytania testowe składają się z czterech wariantów odpowiedzi, w tym jednym poprawnym,
 • – uczestnikiem Programu zostaje każdy czytelnik, który składa zamówienie na roczną prenumeratę czasopisma bądź dokonuje jej przedłużenia oraz w pełnej kwocie opłacił roczną subskrypcję czasopisma,
 • – potwierdzeniem udziału w Programie jest imienne zaświadczenie wysyłane wraz z pierwszym numerem nowej subskrypcji,
 • – każdy uczestnik Programu ma możliwość umieszczenia wizytówki swojego klubu/gabinetu w bazie firm opublikowanej na stronie body-challenge.pl, publikacja wizytówek (maj 2017 r.) nastąpi na podstawie wypełnionego formularza i zgody uczestnika,
 • – formą sprawdzania nabytej wiedzy jest test wyboru, publikowany na stronie internetowej www.webankieta.pl po wysłaniu ostatniego numeru subskrypcji,
 • – rozwiązanie testu polega na wskazaniu jednej i tylko jednej prawidłowej odpowiedzi spośród czterech wariantów na wskazanej stronie internetowej (nie zaznaczenie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z uzyskaniem 0 punktów),
 • – maksymalnie za rozwiązanie testu składającego się na Program można otrzymać 60 punktów,
 • – punkty uzyskiwane w ramach Programu są niepodzielne i nieprzenośne, tzn. może je uzyskać tylko pierwotnie zarejestrowany uczestnik i nie jest możliwa zmiana uczestnika w trakcie trwania Programu,
 • – uczestnik, który w wyniku zdobytych punktów z testu sprawdzającego uzyska nie mniej niż 45 pkt. otrzyma imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Programu,

3.Obowiązki uczestnika Programu:

 • – w przypadku chęci zamieszczenia wizytówki klubu/gabinetu na stronie body-challenge.pl, zalogowanie się na indywidualne konto użytkownika i wypełnienie formularza danych gabinetu,
 • – przyswajanie wiedzy i umiejętności przekazywanej z każdym numerem czasopisma,
 • – samodzielne rozwiązanie testu sprawdzającego stopień przyswojenia materiału z 6 numerów czasopisma,

4. Prawa uczestnika Programu:

 • – uzyskanie pomocy związanej z kwestiami organizacyjnymi Programu,
 • – otrzymanie zaświadczenia o uczestnictwie w Programie,
 • – otrzymanie certyfikatu poświadczającego pomyślne ukończenie Programu.  Uczestnik otrzymuje certyfikat po wypełnieniu testu o ile ilość zdobytych punktów jest równa bądź przekracza 45 pkt.

5. Postanowienia końcowe:

 • – zabrania się kopiowania formularza odpowiedzi i udostępniania  odpowiedzi w jakiejkolwiek formie,
 • – zabrania się zgłaszania do bazy gabinetów, osób/firm, dla których nie zamówiono i nie wykupiono subskrypcji czasopisma,
 • – udostępnione testy może wypełnić tylko uczestnik Programu, który jest aktywnym prenumeratorem czasopisma.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu –

Marta Mikołajczak

mail: marta.mikolajczak@forum-media.pl,

Tel. 0 61/ 66 83 111 

Darmowy

Przepisy na Bulletproof coffee

Poniżej zamieszczamy inspiracje naszych czytelników, dzięki którym urozmaicicie swoją codzienną Bulletproof coffee.
Darmowy

Zostań mistrzem rollingu

Rolling to rodzaj automasażu polegającego na rozluźnianiu napiętych mięśn...
Podstawowy

Czy dobrze rozumiesz mobility?

Kiedy parę lat temu na jednym z pierwszych w Polsce kursów podnoszenia ciężarów zapytaliśmy o rozciąganie obręczy barkowej dla osób niemając...