Jak stworzyć umowę trenera personalnego z klientem

Aktualności

Ostatni artykuł poświęciłem kwestiom prawnym i podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego. Jeżeli zatem przekonałem Cię do założenia własnej działalności gospodarczej, to teraz czas przejść do kolejnego etapu, czyli stworzenia odpowiedniego wzorca umowy, którą będziesz podpisywał ze swoimi podopiecznymi.

Niestety, wielu trenerów personalnych w dalszym ciągu zaniedbuje tę kwestię. Trzeba pamiętać, że osoby korzystające z usług trenerów wymagają rezultatów, a jednocześnie nie posiadają wiedzy na temat ćwiczeń czy odpowiedniej diety. Trener powinien zatem prawidłowo zabezpieczyć się umową, aby warunki były jasne, przejrzyste, a przede wszystkim bezpieczne dla obu stron. Krótko mówiąc, aby w razie sporu trener miał solidne argumenty do obrony swoich praw. Jak zatem powinna wyglądać „idealna” umowa trenera personalnego z klientem?

Informacje ogólne

Z reguły umowa, jaka łączy trenera i osobę trenującą, jest zbliżona swoimi postanowieniami do umowy zlecenia, do której zastosowanie mają przepisy art. 734 a następne Kodeksu cywilnego. Charakterystyczną cechą umowy zlecenia jest to, że istotne znaczenie ma jakość wykonywanej pracy (usług) na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu – co jest przedmiotem umowy o dzieło. Zleceniobiorca (w tym przypadku trener) ponosi zatem odpowiedzialność za samo „staranne działanie”, nie zaś za jego rezultat. 

Jak w każdej umowie, trzeba zawrzeć takie informacje, jak:

 • data zawarcia umowy (najlepiej podać również miejscowość zawarcia umowy),
 • imię i nazwisko (nazwa działalności gospodarczej) trenera,
 • adresy stron,
 • numery identyfikacyjne (NIP i REGON w przypadku trenera oraz PESEL i najlepiej numer dowodu osobistego w przypadku klienta).

Przedmiot umowy

Umowa trenera personalnego z klientem nakłada na trenera obowiązek świadczenia usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych, natomiast klient ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie z tego tytułu. Często w ramach umowy trener przeprowadza również analizę ciała podopiecznego, układa mu dietę oraz kontroluje jego wyniki i postępy. Warto zatem wyraźnie wskazać, jakie obowiązki ma trener w tym zakresie. Przykładowo mogą to być:

 • przeprowadzenie wywiadu sportowego,
 • ułożenie indywidualnego programu treningowego,
 • przedstawienie spersonalizowanych porad żywieniowych, suplementacyjnych oraz ułożenie planu dietetycznego,
 • kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego oraz żywieniowego,
 • prowadzenie statystyk treningowych i analiza postępów klienta.
 • W obrębie przedmiotu umowy można również umieścić informację o tym, jak długo pakiet treningowy będzie obowiązywał i ile treningów jest przewidzianych. Przykładowo: w ciągu 90 dni następujących po dniu zawarcia umowy klientowi przysługują 24 treningi personalne.

Zapewnienia, prawa i obowiązki stron

Następnie przechodzimy do jednej z najważniejszych części umowy. Wiele osób bagatelizuje postanowienia w niej zawarte, uważając je za nieistotne. Niemniej jednak w tej części umowy trener personalny, jak i klient mogą zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć ewentualnych problemów oraz nieporozumień w przyszłości podczas współpracy. Od nich samych jako stron umowy zależy, co wpiszą w tym miejscu. Bazując na moim doświadczeniu, uważam, że najważniejsze postanowienia w tej materii to np.:

 • oświadczenie trenera, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia treningów i układania diet,
 • zobowiązanie podopiecznego, że przed rozpoczęciem umowy poda on trenerowi, zgodnie z prawdą, informacje o przeciwwskazaniach i dolegliwościach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na realizację umowy – chodzi tu przede wszystkim o: alergie pokarmowe, urazy, przeszłe kontuzje, zwyrodnienia stawów itp.,
 • zobowiązanie klienta, że będzie przestrzegał zaleceń trenera co do wykonywanych ćwiczeń i ułożonej diety,
 • poinformowanie klienta o przysługującym trenerowi prawie do zaprzestania treningu personalnego w każdym momencie, jeżeli zauważy u podopiecznego nietypowe dolegliwości zdrowotne,
 • nałożenie na klienta obowiązku informowania trenera o wszelkich dolegliwościach związanych z treningami oraz dietą,
 • przeniesienie na klienta wyłącznej odpowiedzialności za skutki powstałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących jego stanu zdrowia, kontuzji, dolegliwościach itp.,
 • wskaz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI