Jak stworzyć umowę trenera personalnego z klientem

Artykuły z czasopisma

Niestety, wielu trenerów personalnych w dalszym ciągu zaniedbuje tę kwestię. Trzeba pamiętać, że osoby korzystające z usług trenerów wymagają rezultatów, a jednocześnie nie posiadają wiedzy na temat ćwiczeń czy odpowiedniej diety. Trener powinien zatem prawidłowo zabezpieczyć się umową, aby warunki były jasne, przejrzyste, a przede wszystkim bezpieczne dla obu stron. Krótko mówiąc, aby w razie sporu trener miał solidne argumenty do obrony swoich praw. Jak zatem powinna wyglądać „idealna” umowa trenera personalnego z klientem?

Informacje ogólne

Z reguły umowa, jaka łączy trenera i osobę trenującą, jest zbliżona swoimi postanowieniami do umowy zlecenia, do której zastosowanie mają przepisy art. 734 a następne Kodeksu cywilnego. Charakterystyczną cechą umowy zlecenia jest to, że istotne znaczenie ma jakość wykonywanej pracy (usług) na rzecz zleceniodawcy, która niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu – co jest przedmiotem umowy o dzieło. Zleceniobiorca (w tym przypadku trener) ponosi zatem odpowiedzialność za samo „staranne działanie”, nie zaś za jego rezultat. 

Jak w każdej umowie, trzeba zawrzeć takie informacje, jak:

 • data zawarcia umowy (najlepiej podać również miejscowość zawarcia umowy),
 • imię i nazwisko (nazwa działalności gospodarczej) trenera,
 • adresy stron,
 • numery identyfikacyjne (NIP i REGON w przypadku trenera oraz PESEL i najlepiej numer dowodu osobistego w przypadku klienta).

Przedmiot umowy

Umowa trenera personalnego z klientem nakłada na trenera obowiązek świadczenia usług w zakresie prowadzenia treningów personalnych, natomiast klient ma obowiązek zapłacić wynagrodzenie z tego tytułu. Często w ramach umowy trener przeprowadza również analizę ciała podopiecznego, układa mu dietę oraz kontroluje jego wyniki i postępy. Warto zatem wyraźnie wskazać, jakie obowiązki ma trener w tym zakresie. Przykładowo mogą to być:

 • przeprowadzenie wywiadu sportowego,
 • ułożenie indywidualnego programu treningowego,
 • przedstawienie spersonalizowanych porad żywieniowych, suplementacyjnych oraz ułożenie planu dietetycznego,
 • kontrola wyników i cykliczna modyfikacja programu treningowego oraz żywieniowego,
 • prowadzenie statystyk treningowych i analiza postępów klienta.
 • W obrębie przedmiotu umowy można również umieścić informację o tym, jak długo pakiet treningowy będzie obowiązywał i ile treningów jest przewidzianych. Przykładowo: w ciągu 90 dni następujących po dniu zawarcia umowy klientowi przysługują 24 treningi personalne.

Zapewnienia, prawa i obowiązki stron

Następnie przechodzimy do jednej z najważniejszych części umowy. Wiele osób bagatelizuje postanowienia w niej zawarte, uważając je za nieistotne. Niemniej jednak w tej części umowy trener personalny, jak i klient mogą zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć ewentualnych problemów oraz nieporozumień w przyszłości podczas współpracy. Od nich samych jako stron umowy zależy, co wpiszą w tym miejscu. Bazując na moim doświadczeniu, uważam, że najważniejsze postanowienia w tej materii to np.:

 • oświadczenie trenera, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia treningów i układania diet,
 • zobowiązanie podopiecznego, że przed rozpoczęciem umowy poda on trenerowi, zgodnie z prawdą, informacje o przeciwwskazaniach i dolegliwościach zdrowotnych, które mogą wpłynąć na realizację umowy – chodzi tu przede wszystkim o: alergie pokarmowe, urazy, przeszłe kontuzje, zwyrodnienia stawów itp.,
 • zobowiązanie klienta, że będzie przestrzegał zaleceń trenera co do wykonywanych ćwiczeń i ułożonej diety,
 • poinformowanie klienta o przysługującym trenerowi prawie do zaprzestania treningu personalnego w każdym momencie, jeżeli zauważy u podopiecznego nietypowe dolegliwości zdrowotne,
 • nałożenie na klienta obowiązku informowania trenera o wszelkich dolegliwościach związanych z treningami oraz dietą,
 • przeniesienie na klienta wyłącznej odpowiedzialności za skutki powstałe z powodu zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji dotyczących jego stanu zdrowia, kontuzji, dolegliwościach itp.,
 • wskaz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy