Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

17 kwietnia 2019

NR 21 (Kwiecień 2019)

Kwestie prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

643

Trenerzy personalni zazwyczaj rozliczają się z klubami, w których pracują na podstawie umowy-zlecenia albo umowy o pracę (zdecydowanie rzadziej). Z punktu widzenia trenera jest to sytuacja korzystna, bowiem wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne ponosi pracodawca/zleceniodawca. Niemniej jednak, coraz częściej trenerzy personalni decydują się na założenie i prowadzenie własnego biznesu, najczęściej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Własna działalność gospodarcza pozwala trenerowi personalnemu na większą niezależność. Staje się on freelancerem i może bez przeszkód pracować dla różnych klubów, w różne dni tygodnia. Oprócz prowadzenia zajęć lub treningów indywidualnych w klubie, trener personalny prowadzący własną działalność gospodarczą może przygotowywać i rozpisywać indywidualne treningi oraz diety, a następnie je sprzedawać na własny rachunek. Może on również rozszerzać swoją działalność o inne zajęcia poboczne i legalnie z nich zarabiać. Trener personalny, który prowadzi działalność gospodarczą, jest dużo bardziej wiarygodny, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klubów fitness. Ponadto siłownie chętniej podejmują współpracę z trenerami personalnymi prowadzącymi własną działalność, ponieważ jest to dla nich korzystniejsze finansowo i oszczędza czas.

POLECAMY

Minusy prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Jednym z głównych problemów jest konieczność samodzielnego rozliczania się i dbania o sprawy finansowe oraz księgowe. Większość trenerów personalnych decyduje się jednak na usługi biur rachunkowych, które załatwią wszystkie formalności i doradzą w kwestiach podatkowych. Następnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że za jakiekolwiek pomyłki, urazy u podopiecznych wywołane błędnymi instrukcjami lub w wyniku nieprawidłowego doradztwa w zakresie ćwiczeń i diety, całkowita odpowiedzialność spada na trenera personalnego. Trener odpowiada całym swoim majątkiem za każde swoje działanie.

Wprawdzie działając jako instruktor w ramach umowy-zlecenia/umowy o pracę, również ponosi odpowiedzialność, ale jednak w przypadku np. urazu osoba poszkodowana zazwyczaj w pierwszej kolejności zwróci się do klubu fitness.

Dodatkową trudnością w przypadku własnego biznesu jest promocja własnych usług. Trener personalny pracujący na siłowni najczęściej nie musi dbać o nowe zlecenia. Ma stałą pensję  i otrzymuje wynagrodzenie bez względu na to, czy na siłowni jest 30 osób czy nikt nie przyjdzie na zajęcia. Natomiast jako freelancer musi aktywnie zabiegać o nowych klientów oraz kluby fitness, które podejmą z nim współpracę.

Koszty podatkowe 

Z prowadzeniem działalności gospodarczej przez trenera personalnego wiąże się również możliwość wliczenia niektórych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Zastanówmy się, jaki rodzaj wydatków trener personalny może zaliczyć do kosztów podatkowych? Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przepisy prawa podatkowego nie precyzują w sposób dokładny oraz nie zawierają również spisu wydatków, jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym – za koszty uzyskania przychodu uznać należy te wszystkie wydatki, które niezbędne są dla prowadzenia działalności gospodarczej, a nie mają charakteru osobistego. Nie wszystkie bowiem wydatki można rozliczyć w kosztach podatkowych działalności. Wiele z nich może zostać zakwestionowanych przez organy podatkowe. W przypadku trenerów personalnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-381/16-3/BK) do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można wydatki poniesione na:

  • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego wykorzystywanych przez trenera w trakcie prowadzenia zajęć sportowych;
  • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego przeznaczonych dla klientów trenera i oznaczonych logo jego firmy;
  • zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, tj.: mat, piłek gimnastycznych, gum i innych akcesoriów fitness, rowerów sportowych – górskich i szosowych, nart, desek snowboardowych, płetw pływackich, akcesoriów do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich (w liczbie uzasadnionej rodzajem i rozmiarem czy też częstścią świadczonych usług);
  • zakup karnetów wstępu na baseny czy do klubów fitness, których cena wkalkulowana jest w cenę świadczonych przez trenera usług;
  • opłat za udział w zawodach sportowych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz kosztów transportu i zakwaterowania zarówno trenera, jak i jego klientów, które wkalkulowane są w cenę świadczonych usług.


Do kosztów uzyskania przychodu przez trenera personalnego zaliczyć można również wydatki związane z marketingiem i reklamą. Z tego tytułu rozliczyć można koszty stworzenia strony www, reklamy, wizytówek czy pozycjonowania. Z pewnością trener personalny rozliczy również zakup samochodu, jeżeli dojeżdża do swoich klientów, koszty paliwa i napraw samochodu, reklamy na samochodzie czy wydatki na księgowość. 

Warto jednak zwrócić uwagę na stanowisko organów podatkowych prezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-449/16/WM.
Zgodnie z jej treścią Suplementy diety, odżywki, siłownia, basen, masaż – to zakupy osobiste i nie mogą być rozliczone w działalności trenera personalnego prowadzącego zajęcia sportowe. Swoją decyzję w tym zakresie organ podatkowy uzasadnia tym, że: Nie ulega wątpliwości, że w tak specyficznej działalności gospodarczej, jaką prowadzi Wnioskodawca – odpowiedni wygląd, wysportowana sylwetka mogą mieć wpływ na postrzeganie trenera personalnego wśród obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Nie przesądza to jednak, że wydatek na zakup wskazanych powyżej rzeczy oraz usług o charakterze osobistym jest wydatkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, bowiem estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i jest niezbędny dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej. O osobistym charakterze ww. wydatków przesądza – w ocenie organu – również to, że poniesienie ich ma na celu utrzymywanie sprawności fizycznej każdego człowieka, a nie tylko trenera personalnego. Wydatki te zatem nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż są to wydatki, które może ponosić każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą. Z powyższego wynika, że nie każdy wydatek poniesiony przez trenera personalnego można rozliczyć w kosztach podatkowych prowadzonej przez niego firmy. Wiele w tym zakresie zależy od decyzji organów podatkowych.

Ubezpieczenie OC

Prowadzenie przez trenera personalnego własnej działalności gospodarczej lub praca na etacie w klubie fitness często wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za powstałe szkody, trener personalny może zabezpieczyć się w tym zakresie, wykupując polisę ubezpieczeniową, co jednak nie jest obowiązkowe, jak bywa w przypadku innych profesji. Warto jednak pomyśleć o ubezpieczeniu, ponieważ może się zdarzyć, że na skutek błędu trenera, np. przez zły instruktarz korzystania ze sprzętu, klient odniesie kontuzję. Nie jest wykluczone, że trener personalny przez przypadek uszkodzi ubranie czy sprzęt klienta. Wtedy istnieje ryzyko, że będzie musiał ponieść wysokie konsekwencje finansowe. Zgodnie bowiem z treścią art. 444 Kodeku cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty, np.: koszty leczenia, lekarstw, koszty konsultacji ze specjalistami czy koszty sprzętu rehabilitacyjnego. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Poszkodowany klient może również na podstawie art. 445 Kodeksu cywilnego żądać zadość...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy