Kwestie prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Aktualności

Trenerzy personalni zazwyczaj rozliczają się z klubami, w których pracują na podstawie umowy-zlecenia albo umowy o pracę (zdecydowanie rzadziej). Z punktu widzenia trenera jest to sytuacja korzystna, bowiem wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne ponosi pracodawca/zleceniodawca. Niemniej jednak, coraz częściej trenerzy personalni decydują się na założenie i prowadzenie własnego biznesu, najczęściej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Własna działalność gospodarcza pozwala trenerowi personalnemu na większą niezależność. Staje się on freelancerem i może bez przeszkód pracować dla różnych klubów, w różne dni tygodnia. Oprócz prowadzenia zajęć lub treningów indywidualnych w klubie, trener personalny prowadzący własną działalność gospodarczą może przygotowywać i rozpisywać indywidualne treningi oraz diety, a następnie je sprzedawać na własny rachunek. Może on również rozszerzać swoją działalność o inne zajęcia poboczne i legalnie z nich zarabiać. Trener personalny, który prowadzi działalność gospodarczą, jest dużo bardziej wiarygodny, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klubów fitness. Ponadto siłownie chętniej podejmują współpracę z trenerami personalnymi prowadzącymi własną działalność, ponieważ jest to dla nich korzystniejsze finansowo i oszczędza czas.

Minusy prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Jednym z głównych problemów jest konieczność samodzielnego rozliczania się i dbania o sprawy finansowe oraz księgowe. Większość trenerów personalnych decyduje się jednak na usługi biur rachunkowych, które załatwią wszystkie formalności i doradzą w kwestiach podatkowych. Następnym ważnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest fakt, że za jakiekolwiek pomyłki, urazy u podopiecznych wywołane błędnymi instrukcjami lub w wyniku nieprawidłowego doradztwa w zakresie ćwiczeń i diety, całkowita odpowiedzialność spada na trenera personalnego. Trener odpowiada całym swoim majątkiem za każde swoje działanie.

Wprawdzie działając jako instruktor w ramach umowy-zlecenia/umowy o pracę, również ponosi odpowiedzialność, ale jednak w przypadku np. urazu osoba poszkodowana zazwyczaj w pierwszej kolejności zwróci się do klubu fitness.

Dodatkową trudnością w przypadku własnego biznesu jest promocja własnych usług. Trener personalny pracujący na siłowni najczęściej nie musi dbać o nowe zlecenia. Ma stałą pensję  i otrzymuje wynagrodzenie bez względu na to, czy na siłowni jest 30 osób czy nikt nie przyjdzie na zajęcia. Natomiast jako freelancer musi aktywnie zabiegać o nowych klientów oraz kluby fitness, które podejmą z nim współpracę.

Koszty podatkowe 

Z prowadzeniem działalności gospodarczej przez trenera personalnego wiąże się również możliwość wliczenia niektórych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Zastanówmy się, jaki rodzaj wydatków trener personalny może zaliczyć do kosztów podatkowych? Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Przepisy prawa podatkowego nie precyzują w sposób dokładny oraz nie zawierają również spisu wydatków, jakie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym – za koszty uzyskania przychodu uznać należy te wszystkie wydatki, które niezbędne są dla prowadzenia działalności gospodarczej, a nie mają charakteru osobistego. Nie wszystkie bowiem wydatki można rozliczyć w kosztach podatkowych działalności. Wiele z nich może zostać zakwestionowanych przez organy podatkowe. W przypadku trenerów personalnych prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 września 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-381/16-3/BK) do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć będzie można wydatki poniesione na:

 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego wykorzystywanych przez trenera w trakcie prowadzenia zajęć sportowych;
 • zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego przeznaczonych dla klientów trenera i oznaczonych logo jego firmy;
 • zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, tj.: mat, piłek gimnastycznych, gum i innych akcesoriów fitness, rowerów sportowych – górskich i szosowych, nart, desek snowboardowych, płetw pływackich, akcesoriów do urozmaicenia i prowadzenia specjalistycznych treningów pływackich (w liczbie uzasadnionej rodzajem i rozmiarem czy też częstścią świadczonych usług);
 • zakup karnetów wstępu na baseny czy do klubów fitness, których cena wkalkulowana jest w cenę świadczonych przez trenera usług;
 • opłat za udział w zawodach sportowych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz kosztów transportu i zakwaterowania zarówno trenera, jak i jego klientów, które wkalkulowane są w cenę świadczonych usług.


Do kosztów uzyskania przychodu przez trenera personalnego zaliczyć można również wydatki związane z marketingiem i reklamą. Z tego tytułu rozliczyć można koszty stworzenia strony www, reklamy, wizytówek czy pozycjonowania. Z pewnością trener personalny rozliczy również zakup samochodu, jeżeli dojeżdża do swoich klientów, koszty paliwa i napraw samochodu, reklamy na samochodzie czy wydatki na księgowość. 

Warto jednak zwrócić uwagę na stanowisko organów podatkowych prezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 sierpnia 2016 r., sygn. ITPB1/4511-449/16/WM.
Zgodnie z jej treścią Suplementy diety, odżywki, siłownia, basen, masaż – to zakupy osobiste i nie mogą być rozliczone w działalności trenera personalnego prowadzącego zajęcia sportowe. Swoją decyzję w tym zakresie organ podatkowy uzasadnia tym, że: Nie ulega wątpliwości, że w tak specyficznej działalności gospodarczej, jaką prowadzi Wnioskodawca – odpowiedni wygląd, wysportowana sylwetka mogą mieć wpływ na postrzeganie trenera personalnego wśród obecnych lub potencjalnych kontrahentów. Nie przesądza to jednak, że wydatek na zakup wskazanych powyżej rzeczy oraz usług o charakterze osobistym jest wydatkiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, bowiem estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i jest niezbędny dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej. O osobistym charakterze ww. wydatków przesądza – w ocenie organu – również to, że poniesienie ich ma na celu utrzymywanie sprawności fizycznej każdego człowieka, a nie tylko trenera personalnego. Wydatki te zatem nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż są to wydatki, które może ponosić każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą. Z powyższego wynika, że nie każdy wydatek poniesiony przez trenera personalnego można rozliczyć w kosztach podatkowych prowadzonej przez niego firmy. Wiele w tym zakresie zależy od decyzji organów podatkowych.

Ubezpieczenie OC

Prowadzenie przez trenera personalnego własnej działalności gospodarczej lub praca na etacie w klubie fitness często wiąże się z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialnośc...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Ramka: