Nadchodzące zmiany prawne w zawodzie trenera personalnego – część I

Otwarty dostęp Aktualności

Rynek fitness w Polsce, mimo iż sprawia wrażenie rozwiniętej gałęzi przemysłu krajowego, jest nadal kształtującym się ogniwem – młodym, a przede wszystkim jeszcze niedojrzałym.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • czym jest kwalifikacja rynkowa o nazwie „trener personalny”,
  • jakie są podstawy formalnoprawne zawodu trenera personalnego,
  • czy trener personalny to zawód, 
  • jakie nadchodzą zmiany w standaryzacji i profesjonalizacji kwalifikacji trenera personalnego w Polsce i Unii Europejskiej.

 

Faktem są tłumy pojawiające się na corocznych, branżowych imprezach, nowe firmy  zajmujące się szeroko rozumianą infrastrukturą fitness, jak i te zabezpieczające zaplecze merytoryczne rynku, jednak to tylko część
(nadal rozwijająca się) omawianego przemysłu. To oczywiście najbardziej spektakularny, widoczny gołym okiem proces, który jest najbardziej interesujący dla widza, odbiorcy usług, nabywcy produktów – jednym słowem, klienta zainteresowanego czynnym udziałem w rynku fitness. Stanowi to swego rodzaju koło zamachowe na drodze rozwoju. Bez tych „fajerwerków” rynek nie rozwijałby się, bo nie byłby atrakcyjny. Jednak każdy rozwijający się produkt, prędzej czy później, potrzebuje pewnej strukturyzacji, udoskonaleń, mechanizmów gwarantujących zachowanie jakości, aby mógł przejść na przysłowiową „wyższą półkę” i jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Jest to również standardowy proces kształtowania się dojrzałych rynków fitness, szczególnie zachodnioeuropejskich, w których te procesy już trwają lub nawet są „odświeżane”.

Polski rynek fitness jest oceniany jako wysoce perspektywistyczny

Według badań polski rynek fitness jest rynkiem nadal rozwijającym się, co oznacza, że jest w stanie pomieścić jeszcze spore zasoby inwestorów, infrastruktury, a co za tym idzie – nadal wzrasta zapotrzebowanie na kadry. Kierunków rozwoju jest bardzo wiele – od klubów tzw. samoobsługowych, poprzez ofertę skierowaną do grup ludzi (różnego rodzaju zajęcia grupowe), skończywszy na usłudze treningu personalnego (jeszcze do niedawna ekskluzywnej). Dziś dostęp do usług trenerskich jest zdecydowanie większy, z roku na rok wzrasta liczba sprzedawanych jednostek treningowych, zachowując w swoim znaczeniu i celowości status usługi premium, jednak w wyniku wzrostu popytu i podaży trening personalny nie nosi już znamion usługi ekskluzywnej, dla wąskiego grona odbiorców. Przedstawiony powyżej obraz nie jest wynikiem zaskakującym czy też efektem nowatorskich rozważań i analiz rynku, jednak stanowi punkt wyjścia do rozważań na temat postaci tzw. trenera personalnego, rozumianego jako zjawisko powstałe w wyniku potrzeby rynku. Rozumiejąc tę zależność, należy stwierdzić, że trener personalny to osoba wykonująca określone czynności, cechująca się konkretnymi postawami społecznymi, uposażona w ściśle określony zasób wiedzy. Taka hybryda różnych obszarów stanowi obraz kwalifikacji rynkowej powstałej właśnie w wyniku bardzo sprecyzowanych zachowań i potrzeb rynkowych. 

Strukturyzacja rynku fitness

O ile formowanie się rynku jest widoczne z perspektywy widza i uczestnika, o tyle jego strukturyzacja już nie, a na pewno wymaga dużo więcej czasu i zdecydowanie więcej pracy u podstaw, ponieważ sprawnie poprowadzona ma służyć jako gwarancja zachowania jakości usług i musi być stricte odpowiedzią na warunki panujące na rynku, a nie tworem oderwanym od rzeczywistości, który utrudnia działania lub stanowi zupełnie odrębną wizję tego samego sektora. Aby można projektować kierunki rozwoju oraz próbować przewidywać trendy, należy odnieść się do pewnych standardów, aby mieć punkt odniesienia do tego, co jest, było i będzie. Długotrwałym problemem rynku fitness w Polsce był brak jakichkolwiek standardów w obszarze wyraźnie rysujących się kwalifikacji rynkowych. Wśród nich coraz ważniejszą rolę odgrywają trenerzy personalni, którzy doczekali się specjalistycznych kursów zawodowych, wielu szkoleń uzupełaniających oraz niezliczonych kongresów, konferencji naukowych czy też artykułów popularno-naukowych mających na celu identyfikacj...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłątne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy

    Ramka: