Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

28 lutego 2019

NR 20 (Luty 2019)

Nadchodzące zmiany prawne w zawodzie trenera personalnego – część II

0 79

Zadaniem trenera personalnego jest działanie mające na celu osiąganie przez jego klientów/podopiecznych celów zdrowotnych i zaspokajanie potrzeb ruchowych, poprzez uzgodniony plan ćwiczeń/aktywności fizycznej oraz wsparcie w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań.

Rolą trenera personalnego jest projektowanie, wdrażanie i ewaluacja programów treningowych dla zdrowej populacji poprzez zbieranie i analizowanie informacji o aktywności treningowej klienta w celu zapewnienia efektywnego realizowania indywidualnego programu treningowego. 
Trener personalny powinien również promować aktywność fizyczną, korzystając z różnych strategii motywacyjnych i zachęcać do jej podejmowania poprzez uczestnictwo w odpowiednich programach treningowych. (Europe-Active – Professional Standards Committee, Personal Trainer, ©Copyright EHFA 2011 / EuropeActive 2017.

R e k l a m a Definicja przyjęta przez EuropeActive nadaje ogólnoeuropejski obraz zachowań i działań trenera personalnego, w konkretny sposób wskazując obszar i zakres jego zadań w kontekście wykonywania czynności zawodowych. Dzięki takiej definicji możliwe jest stworzenie jednolitego programu szkolenia, struktury wymagań potwierdzenia kwalifikacji w obrębie tej samej kwalifikacji, a w konsekwencji ścieżki walidacyjnej, stanowiącej jednocześnie kierunek złożonego, ale ustandaryzowanego międzynarodowego systemu egzaminacyjnego.
Trenerzy personalni dostrzegają potrzebę wprowadzenia pewnych regulacji do zawodu, a być może również organów kontroli, ponieważ praca z klientem na treningu personalnym wymaga posiadania rozległej wiedzy o człowieku, a braki kompetencyjne u trenerów mogą skutkować konsekwencjami utraty zdrowia u ich klientów. (A. Leśniewska, 2016)
Badania przeprowadzone w Polsce zarówno wśród trenerów, jak i odbiorców ich usług wskazują na tendencję poszukiwania pewnego umocowania prawnego, celem potwierdzenia wiarygodności, rozpoznawalności i finalnie gwarantującego bezpieczeństwo wykonywania rzetelnej pracy w postaci prowadzonej trenerskiej praktyki treningowej. Zaobserwowana tendencja nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, zainicjowała szereg działań mających na celu wprowadzenie kwalifikacji o nazwie „trener personalny” do zbioru kwalifikacji rynkowych na podstawie opisu kwalifikacji zarówno na obszarze w ujęciu globalnym, jak i sektorowym, rozumianym odpowiednio jako rozwiązanie ogólnoeuropejskie i zarazem charakterystyczne dla danego kraju w UE. 
Dokumenty, do których odnosi się definicję pojęcia „trener personalny”, są podstawą formalną, na bazie której sporządzono system walidacji, umożliwiający potwierdzenie kwalifikacji w oparciu o konkretny zbiór wiedzy, umiejętności oraz szeroko rozumiany zbiór kompetencji psychofizycznych. Dokumenty te stanowią oczywiście treść ogól...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Body Challenge"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Szybki wgląd do filmów instruktażowych oraz planów treningowych i dietetycznych
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy