Zapotrzebowanie na białko

przy deficycie energetycznym w sportach sylwetkowych

Odżywianie i suplementacja Otwarty dostęp

Dobowe spożycie protein jest jednym z kluczowych czynników żywieniowych wpływających zarówno na kompozycję sylwetki, jak i szeroko rozumianą formę sportową. Mimo to ciągle jednak kwestie związane z ustaleniem optymalnych zakresów podaży białka budzą pewne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście szczególnych okoliczności tworzonych przez stan deficytu energetycznego, towarzyszący programom ukierunkowanym na redukcję tłuszczu zapasowego. Warto wiedzieć, że problematyka podaży białka jest w ostatnich latach przedmiotem intensywnych badań i dyskusji, a wykonane analizy pozwalają z zadowalającą dokładnością wyznaczyć adekwatne spożycie białka dla sportowców i osób aktywnych fizycznie, zarówno w przypadku równowagi energetycznej, jak i w stanie deficytu energetycznego.

Białko „od podszewki”

Białkami nazywamy wielkocząsteczkowe związki organiczne zawierające azot, które zbudowane są z cząstek elementarnych – aminokwasów połączonych ze sobą tzw. łańcuchami peptydowymi. Z uwagi na znaczenie dla organizmu aminokwasy budujące białka podzielić można na:

  • endogenne – czyli te, które mogą być syntetyzowane w ustroju przy odpowiedniej dostępności aminokwasów egzogennych,
  • egzogenne – czyli takie, których organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć i które muszą być dostarczane z pokarmem lub ewentualnie w postaci suplementów.

Białko pokarmowe nazywane bywa składnikiem budulcowym, gdyż jego cząstki elementarne, czyli wspomniane aminokwasy, stanowią substraty w procesach syntezy białek ustrojowych tworzących tkanki (np. tkankę mięśniową) i czynniki aktywne biologicznie (jak enzymy i niektóre hormony). Jego źródłem pokarmowym są zarówno pokarmy zwierzęce, jak i roślinne, przy czym te pierwsze zawierają białko o wyraźnie lepszej strawności i przede wszystkim o wyższej wartości odżywczej, co związane jest z większą zawartością aminokwasów egzogennych i lepszą proporcją między nimi.

Zapotrzebowanie na białko w stanie równowagi energetycznej

Precyzyjne ustalenie zapotrzebowania na proteiny nie jest rzeczą łatwą, choćby dlatego, że istnieje wiele czynników mogących różnicować wymagania ustrojowe. Przykładowo, duże znaczenie ma w tej materii aktywność fizyczna, a także staż treningowy oraz podaż energii. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, iż znaczna część wykonanych badań mających weryfikować kwestię optymalnej podaży białka dla sportowców i osób aktywnych fizycznie wykonana została w sposób pozostawiający pewne pole do spekulacji. Do najpoważniejszych wad metodologicznych w zakresie studiów badawczych zaliczyć można ograniczenia takie jak:

  • krótki czas interwencji i obserwacji, 
  • nierzadko niski stopień wytrenowania uczestników biorących udział w badaniach, 
  • małe grupy ochotników, 
  • słabe protokoły treningowe, nie zawsze odzwierciedlające realia treningu sportowego,
  • skrajne dawki protein (albo bardzo niskie, albo bardzo wysokie, bez zakresów pośrednich).

Wszystkie te okoliczności sprawiają, że temat ustalenia optymalnych zakresów spożycia białka wydaje się  ciągle otwartym. Niewykluczone więc, że w najbliższej przyszłości pojawią się dodatkowe dane weryfikujące przyjęte do tej pory ustalenia. Tym niemniej jednak większość światowej klasy ekspertów zajmujących się problematyką fizjologii żywienia jest zgodnych co do tego, że zakresy spożycia protein mieszczące się w przedziale 1,4–2 g/kg masy ciała umożliwia optymalizację procesów związanych z adaptacją wysiłkową i jest w pełni bezpieczne również w dłuższej perspektywie czasowej. 

Problem polega na tym, że powyższe zalecenia nie biorą pod uwagę stanu deficytu energetycznego. To jest bardzo duże ograniczenie, wiadomo bowiem, że w przypadku niedostatecznej podaży energii z pożywienia nasileniu ulega katabolizm białek [2]. Już chociażby z tego powodu wprowadzanie modyfikacji w spożyciu protein w okresach redukcyjnych wydaje się zasadne. Dodatkowo można wymienić kilka innych okoliczności świadczących na rzecz zwiększenia spożycia białka, w sytuacji w której dzienna podaż energii z diety jest niższa niż wymagania ustrojowe.

Spożycie białka a efektywność redukcji tłuszczu zapasowego

Nie od dziś wiadomo, że zwiększenie udziału energii z białka w dietach redukcyjnych może być skutecznym sposobem na wspomaganie redukcji tłuszczu zapasowego. Na rzecz wprowadzenia takiej interwencji świadczą następujące korzyści:

Zmniejszenie katabolizmu miesniowego

W stanie deficytu energetycznego zużycie aminokwasów w procesach energetycznych ulega zwiększeniu, co stanowi zagrożenie dla tkanki mięśniowej. Istnieją dowody wskazujące, że większa dawka białka z pożywienia przyczynia się do mniejszego poboru aminokwasów z mięśni. Dzięki temu w czasie redukcji możemy zachować więcej masy mięśniowej, a w efekcie uzyskać lepszy skład ciała i korzyści w pracy nad estetyką sylwetki. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w przypadku osób o niskim poziomie zatłuszczenia. Istnieją dowody wskazujące, że w przypadku osób szczupłych ilość aminokwasów wykorzystywanych jako źródło energii przy brakach kalorycznych jest nawet do trzech razy większa niż w przypadku osób otyłych.

 

Planując dietę redukcyjną, warto zadbać o odpowiednie spożycie protein, które powinno mieścić się w przedziale 2,3–3,1 g/kg beztłuszczowej masy ciała.

 

Lepsza kontrola łlaknienia

Zwiększone uczucie głodu to jeden z najważniejszych czynników obniżających efektywność programów żywieniowo-treningowych ukierunkowanych na redukcję tłuszczu zapasowego [4]. W stanie deficytu energetycznego, przy niskim spożyciu protein częściej i silniej odczuwamy głód niż przy wysokiej podaży tego makroskładnika. Analogicznie wyższa dawka białka z pożywienia pomaga zmniejszyć łaknienie, a tym samym ułatwia utrzymanie ujemnego bilansu kalorycznego, przyczyniając się w ten sposób do poprawy skuteczności podejmowanych działań ukierunkowanych na polepszenie kompozycji sylwetki [5].

Nasilenie termogenezy

To, jak się odżywiamy, wpływa na tempo przemiany materii. Już samo spożywanie i trawienie pokarmu, a także wchłanianie i metabolizowanie składników w nim zawartych wiąże się ze zwiększonym wydatkowaniem energii. Zjawisko to nazywane jest efektem termicznym pożywienia lub swoiście dynamicznym działaniem pokarmu (w skrócie SDDP) bądź też – termogenezą poposiłkową. Najbardziej termogennym składnikiem pokarmowym jest białko. Utrzymując odpowiednio wysokie spożycie protein w diecie, możemy w pewnym stopniu hamować spadek tempa przemiany materii, indukowany obniżeniem termogenezy poposiłkowej wynikającej ze zmniejszenia spożycia energii [5]. Nie oznacza to, że zwiększając udział energii z białka w diecie, podkręcimy przemianę materii dwukrotnie. Niemniej w porównaniu do diety niskobiałkowej różnice w dobowym wydatkowaniu energii mogą przekraczać 100 kcal na dobę. W długofalowym ujęciu fakt ten może mieć znaczenie dla tempa utraty tkanki tłuszczowe...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłątne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy

    Ramka: