Dział: Aktualności

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak stworzyć umowę trenera personalnego z klientem

Ostatni artykuł poświęciłem kwestiom prawnym i podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego. Jeżeli zatem przekonałem Cię do założenia własnej działalności gospodarczej, to teraz czas przejść do kolejnego etapu, czyli stworzenia odpowiedniego wzorca umowy, którą będziesz podpisywał ze swoimi podopiecznymi.

Czytaj więcej

Kwestie prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez trenera personalnego

Trenerzy personalni zazwyczaj rozliczają się z klubami, w których pracują na podstawie umowy-zlecenia albo umowy o pracę (zdecydowanie rzadziej). Z punktu widzenia trenera jest to sytuacja korzystna, bowiem wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne ponosi pracodawca/zleceniodawca. Niemniej jednak, coraz częściej trenerzy personalni decydują się na założenie i prowadzenie własnego biznesu, najczęściej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nadchodzące zmiany prawne w zawodzie trenera personalnego – część II

Zadaniem trenera personalnego jest działanie mające na celu osiąganie przez jego klientów/podopiecznych celów zdrowotnych i zaspokajanie potrzeb ruchowych, poprzez uzgodniony plan ćwiczeń/aktywności fizycznej oraz wsparcie w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań.

Czytaj więcej

Nadchodzące zmiany prawne w zawodzie trenera personalnego – część I

Rynek fitness w Polsce, mimo iż sprawia wrażenie rozwiniętej gałęzi przemysłu krajowego, jest nadal kształtującym się ogniwem – młodym, a przede wszystkim jeszcze niedojrzałym.

Czytaj więcej